Športové prehliadky

1.termín 3.7.2023

2.termín 4.7.2023

Preventívna prehliadka  zahŕňa

  • anamnézu (rodinná, osobná, športová, alergická,...),
  • určenie objektívneho klinického nálezu, meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži, určenie percenta celkového a podkožného tuku a výpočet BMI,
  • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
  • EKG v pokoji,
  • ergometrické (záťažové) vyšetrenie,
  • odbery krvi
  • celkové zhodnotenie zdravotného stavu a stavu trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže a ďalších vyšetrení.
  • spiroergometriu (špecializované záťažové vyšetrenie)

Upozornenie: 24 hodín pred záťažovým vyšetrením netrénovať, na vyšetrenie treba prísť nalačno


Čo potrebujete splniť na preplatenie príspevku ? - našla som to na nete, prosím overte si to.