ČLENOVIA

Šimon Bartko

11.7.1996

Adriána Čikotová

28.8.1998

Stanislav Guzej

02.02.2005

Patrícia Guzejová

28.02.2007

Ema Gyuriová

19.07.2005

Simona Gyuriová

08.05.2003

Martina Karabová

24.01.1995

Jakub Klembara

23.07.1998

Patrik Klasovský

07.09.2005

Euridika Movčanová

14.11.2000

Milada Šároššyová

01.09.2000

Daniel Šimko

09.01.2004

Boris Varga

3.10.2000

Kristián Terebeši

12.12.1996


TRÉNERI

Renáta Karabová

Tréner CTM


 


Juraj Cigánek

Kondičný tréner - The Gym