ČERPANIE DOTÁCII


Zmluva SRZ č. 7/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu 

Zmluva o poskytnutí dotácie z  rozpočtu mesta Košice za základe rozvoja športu v meste č.54/2019