Podávajú sa daňové priznania, opäť máte možnosť aspoň trochu ovplyvniť to, ako štát nakladá s časťou našich daní. Nie je to síce veľa, ale ak nerozhodneme my, štát určí sám, kam tieto prostriedky pôjdu.

Obraciame sa na Vás o podporu poukázaním 2% z dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Klub SC Košice a RK Inlinecenter Košice viac ako 30 členov, ktorí reprezentujú Slovensko na najvýznamnejších európskych a svetových podujatiach. Ak poukážete 2% tomuto občianskemu združeniu, investujete vlastne do našej mládeže, k jej športovému vývoju a rozvoju.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Ďakujeme

Rozhodnite o svojich 2% a venujte ich našej talentovanej mládeži