Plán tréningov počas zimnej prípravy 2020


INFO

❗️❗️❗️V zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko - protiepidemických opatrení, v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID - 19, v zariadeniach (telocvične, plavárne a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 12.03.2020 do odovlania ✋ sa zakazuje vykonávanie akýchkoľvek športových, spoločenských alebo iných činností vrátane tréningového procesu❗️❗️❗️.

Informáciu o obnovenie tréningového procesu podáme včas.

Ďakujem za pochopenie


Stretnutie stále 15 min.pred tréningom