East European Cup - Szeged

18.05.2024
18. až 19. mája sa náš tým zúčastnil Európskeho preteku v Szegede v Maďarsku. Tento pretek bol aj kritérium pre Majstrovstvá Európy. Naši pretekári sa ani v silnej európskej konkurencii nestratili a domov si priniesli niekoľko medaily. Gratulujeme