Info pre rodičov

update 3.12.2022


Všeobecné info :V mesiaci DECEMBER prosím uhradiť členský príspevok za 4 Q

Skating Club Košice - SK75 0900 0000 0051 2503 0222

RKIC Košice - SK29 0900 0000 0051 2499 3123Zimná príprava 2022/2023 - od 15.10.2022

Utorok - City Welness, 16:50 -18:20 
Štvrtok - Bodva Sport club, 16:30  - 17:30
Piatok - Hádzanárska Hala, 16:00 - 17:30 
Nedeľa - Hádzanárska Hala, 17:00 - 18:30