Info pre rodičov

update 8.5.2023

Všeobecné informácie - dokumenty


Všeobecné informácie 

Členský príspevok 2022

Poprosím doplatiť členské za rok 2022, v prípade že ste platili a nie je to v tabuľke kľudne píšte.

Skating Club Košice: SK29 0900 0000 0051 2499 3123

RK Inlinecenter: SK75 0900 0000 0051 2503 0222


Členský príspevok 2023

Poprosím uhradiť členský príspevok za Q1 (30 €), v prípade že ste platili a nie je to v tabuľke kľudne píšte.

Skating Club Košice: SK29 0900 0000 0051 2499 3123

RK Inlinecenter: SK75 0900 0000 0051 2503 0222

Všeobecné informácie - preteky