Centrum talentovanej mládeže 2019

Zoznam pretekárov CTM 2019

Guzejová Patrícia

Guzej Stanislav

Gyuriová Ema

Gyuriová Simona

Klembara Jakub 

Nagyová Sophia

Movčanová Euridika

Varga Boris

Šároššyová Milada

Šimko Daniel

Klasovský Patrik