BODOVANIE

Tréningy

  • 1 týždeň (4 tréningy) = 50 bodov
  • Kahoot každý pondelok = počet správnych odpovedí  = počet bodov
  • 100 % dochádzka za mesiac = 200 bodov

1 bod = 0,10€

Majstrovstvá Slovenska - viacboj, Medzinárodne preteky v zahraničí - jednotilivé disciplíny

Long track

  • zlepšenie času na preteku = 50 bodov